Taalniveau 3F gratis niveaubepaling

Waarom kiezen voor de training Taalniveau 3F

De taalvaardigheden van de pedagogisch medewerkers zijn bepalend voor de taalontwikkeling van kinderen. Taalniveau 3F richt zich op de mondelinge- en leesvaardigheden.

Interactie met kinderen is misschien wel het leukst aan je werk bij de kinderdagopvang. Door ze op het juiste niveau aan te spreken, maak je van iedere dialoog een leermoment. Nu de taaleis vanuit de overheid is verhoogd naar niveau 3F, is het een mooi moment om ook je eigen taalvaardigheden bij te scholen.

Aanvragen gratis niveaubepaling

WerkendLeren biedt voor organisaties gratis een niveaubepaling aan, waarmee op individueel niveau gekeken wordt naar de best en meest voordelige variant. Vul het formulier in om gebruik te maken van de gratis niveaubepaling en ons vrijblijvende advies te ontvangen.

Aanvragen

Planning

Wij nemen jullie stapsgewijs mee in de mogelijkheden, vanuit de individuele niveaubepaling wordt er gekeken welk traject het beste aansluit. Dit wordt verwerkt in een rapportage en voorstel.

1 mei t/m 14 mei aanvragen gratis niveaubepaling

15 mei t/m 21 mei niveaubepalingen invullen door medewerkers

25 mei t/m 31 mei oplevering rapportage en voorstel

vanaf 1 juni 9.00 subsidie aanvragen

Aanbod

WerkendLeren biedt Taalniveau 3F middels 3 verschillende trajecten aan:

1) Opleidingsroute (inclusief subsidie)

2) Examenroute

3) Zelfstudieroute

De start van het traject bestaat altijd uit een algemene niveaubepaling, deze zal op afspraak plaatsvinden. Op basis van de resultaten en van de wensen en behoeften, zal worden gekeken naar welk traject het beste past. Per deelnemer zullen wij een advies uitbrengen. Daarnaast dragen wij ook zorg voor de subsidieaanvraag (indien van toepassing).

Wat levert de opleiding jou op:

  • Je ontvangt een certificaat
  • Je bent je ervan bewust dat je eigen taalvaardigheden van invloed zijn op de taalontwikkeling van kinderen
  • Je kunt taaloefeningen direct inzetten op de kinderopvang.

Inhoud van de opleidingsroute

De snelste weg naar Taalniveau 3F is de training van WerkendLeren. In kleine groepen van maximaal 6 pedagogisch medewerkers ga je aan de slag met taaloefeningen die je direct kunt gebruiken op de werkvloer. Je verbetert je mondelinge vaardigheden door gesprekken te voeren, te luisteren en te spreken. De oefeningen voor leesvaardigheid gaan over het verbeteren van je interpretatievermogen van een tekst. Uiteindelijk kun je door jouw taalniveau een taalachterstand bij kinderen helpen te voorkomen. De training bestaat uit 8 bijeenkomsten aangevuld met praktijkopdrachten.

Inhoud van de examenroute

De examenroute bestaat uit een examentraining van 2,5 uur, met aansluitend het examen voor spreekvaardigheid. Dit traject richt zich enkel op het domein mondelinge vaardigheden (gesprekken voeren, luisteren en spreken). De training voorafgaand verhoogt het resultaat en draagt bij aan de faalangstreductie. Het is ook mogelijk om de examenroute uit te breiden met het examen lezen of de examens lezen en schrijven.

Inhoud van de zelfstudieroute

Deelnemers aan de zelfstudieroute kunnen zichzelf voorbereiden op het examen spreekvaardigheid door middel van zelfstudie en het maken van een oefenexamen. Hiervoor ontvangen ze een zelfstudie-pakket (oefenmateriaal, oefenexamens), gebaseerd op de methode Nederlands 3F in de beroepscontext. Het examen spreekvaardigheid zal in overleg gepland worden, waarbij er rekening wordt gehouden met de behoeftes van de deelnemende partijen.

Subsidie

De overheid gaat in 2021 weer subsidie beschikbaar stellen voor werkgevers die hun medewerkers op taal willen scholen. Werkgevers krijgen een bijdrage voor medewerkers met een taalvaardigheidsniveau van 2F of lager.

Nieuw onderdeel in de regeling is het scholen op digitale vaardigheden.

Aanvraagperiode
Subsidieaanvragen kunnen ingediend worden van 1 juni 2021 09.00 uur tot en met 30 juni 2021 middernacht. Aanvragen worden toegekend op basis van een loting. Wanneer je zeker wil zijn van een tijdige aanvraag, doe dan de vooraanmelding.

Hoogte van de subsidie
Het bedrag is maximaal 66% van de opleidingskosten. Het subsidiegeld wordt bij toekenning uitgekeerd, dus er hoeft niet voorgeschoten te worden.

Rekenvoorbeeld
Kosten               € 1.500,- per deelnemer
Subsidie           €  1.000,- per deelnemer
Eigen bijdrage   €    500,- per deelnemer