Ga naar de inhoud

Ik kies voor Onderwijsassistent!

Wil jij flexibel studeren en gaan werken in de kinderopvang of het basisonderwijs? Dan is deze opleidingsroute iets voor jou. De opleiding begint met een brede pedagogische basis. Daarna volg jij een profieldeel, waarmee jij opgeleid wordt tot Pedagogisch medewerker kinderopvang (MBO3) Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker (MBO4) of Onderwijsassistent (MBO4). Je schrijft je in voor één van deze 3 opleidingen, maar je hebt tijdens het traject nog de mogelijkheid om over te stappen naar een van de andere profielen.

Keuze van de opleiding

Hoe ziet het opleidingstraject eruit?

De opleiding bestaat uit 8 beroepsinhoudelijke blokken van 2 maanden. Je start met de 5 basisblokken.

Blok 1: Basisblok pedagogisch werk
Blok 2: Methodiek en verzorging
Blok 3: Activiteiten in de kinderopvang
Blok 4: Kwaliteit en deskundigheid
Blok 5: Taalontwikkeling en VVE

Daarna volgen de profiel blokken voor OA:

Blok 6: Didactiek en vakkennis
Blok 7: Organisatie en onderwijs
Blok 8: Klassenmanagement

De opleiding omvat naast deze inhoudelijke blokken ook keuzedelen (blok 9) en generieke vakken (Nederlands, Rekenen, Engels en Burgerschap) (blok 10). Deze modules lopen in een aparte carrousel gelijktijdig met de lesblokken.

Je kunt deze dus flexibel toevoegen aan jouw leerroute. Als jij direct wilt starten met keuzedelen en generieke vakken kan dat, maar als jij later wilt instromen in deze lesmodules kan dat ook. Kortom: jouw leerroute is ingericht op basis van jouw persoonlijke situatie, voorkennis en voorkeuren.

De opleidingscarrousel start elke 2 maanden. Je kunt dus flexibel starten.

Ook heb je gaandeweg de opleiding de mogelijkheid om opleidingsmodules naast elkaar te volgen, zodat je kunt versnellen.

De carrousel

Je begint altijd met een basisblok. Daarna stroom je in, in het blok dat op dat moment wordt gegeven. Bijvoorbeeld:

Keuzedelen en generieke vakken zijn 2 aparte blokken die lopen naast de inhoudelijke blokken. Deze zijn afhankelijk van jouw leerroute steeds naast elkaar te volgen.

Voor wie is deze opleiding?

  • Deze opleiding is bedoeld voor iedereen met minimaal een MBO3 achtergrond die graag wil werken in het onderwijs.
  • Kandidaten zonder pedagogisch achtergrond (zij-instromers) die nog aan het oriënteren zijn, kunnen eerst starten met het Basistraject Pedagogiek en Onderwijs en daarna doorstromen naar de vervolgopleiding OA.
  • Iedereen die graag in de kinderopvang aan de slag wil en daarvoor momenteel nog niet over de benodigde kwalificatie beschikt.

3e leerweg of BBL-route

Deze opleiding is optimaal flexibel en dat geldt ook voor de opleidingsvariant. De opleiding staat uit inhoudelijke lesmodules, welke online te doorlopen zijn. Je kunt zo in eigen tijd studeren. In de BBL-opleiding volg jij 2 tot maximaal 3 keer per maand een klassikale les. In deze les staat de praktische vertaling van de theorie uit het lesblok centraal. Als BBL-er heb jij een leerwerkplek en ben jij minimaal 20 uur per week aan de slag in de praktijk van je stageplek.

Wil jij liever in een 3e leerweg studeren? Dat kan, maar dan moet jij tijdens de eerste fase van de opleiding en tijdens de intake aantonen dat jij over voldoende relevante werkervaring en motivatie beschikt om minder lessen te kunnen volgen.

De derde leerweg kenmerkt zich door maximale flexibiliteit, veel zelfstudie (15-20 uur per week) en weinig klassikale bijeenkomsten. Dit betekent dat deze route goed te combineren is met een parttime baan en een druk gezin. Op jaarbasis loop je minimaal vierhonderd uur stage. Dit komt neer op ongeveer een dag stage per week.

BBL vs 3e leerweg

Investering

De investering voor deze opleiding bedraagt €350,00 per maand. De looptijd van de opleiding is 16-18 maanden. Ben jij gemotiveerd en kun jij het aan om lesmodules tegelijkertijd te volgen? Dan kun jij versnellen en dus eerder je diploma behalen.
Je betaalt alleen voor de maanden dat jij in de opleiding zit.

De kosten voor deze opleiding zijn inclusief:

  • Lesmateriaal
  • Examinering
  • Erkend diploma

 

Omdat het hier scholing betreft hoeft er geen BTW betaald te worden.

Alle erkende MBO-opleidingen (BBL- variant en/of de 3e leerweg) of onderdelen daarvan (certificeerbare eenheden en/of keuzedelen), worden uitgevoerd door partijen (zie over ons) die door het Ministerie van OCW erkend zijn.

Subsidiemogelijkheden

Wil jij of je medewerker(s) graag starten met een opleiding of training? Dat betekent niet alleen een grote investering in tijd, maar ook financiële investering. Vanuit de overheid zijn er verschillende stimuleringsmaatregelen voor organisaties en individuen waar je gebruik van kunt maken. Wij helpen je daar graag bij. Voor een BBL-opleiding geldt dat jouw werkgever recht heeft op SPL-subsidie.

Bekijk hier welke mogelijkheden er nog meer zijn en schrijf je snel in voor de subsidiealert nieuwsbrief.