Leerwerkplek voor onderwijsassistent gezocht!

In het onderwijs is een groeiende vraag naar onderwijsassistenten. Het lerarentekort roept landelijk vragen op naar een andere manier van onderwijs organiseren. Onderwijsassistenten krijgen een steeds concretere rol.

Wij hebben inmiddels een pool van zeer gemotiveerde kandidaten die staan te popelen om via een zij-instroom BBL-opleiding het diploma tot onderwijsassistent te behalen. Zij willen graag bij jou aan de slag na de zomer!
De formatie staat waarschijnlijk deze weken op de planning en wellicht kun je onderstaande informatie eens meenemen in je overwegingen over formatieplekken voor onderwijsassistenten.

In deze mail tref je meer informatie aan over deze opleiding, de mogelijkheden die wij bieden met onze BBL-ers en de kosten. Je hebt nu de kans om jouw werknemer van de toekomst zelf te helpen opleiden en aan je te verbinden! Wij dragen geschikte kandidaten aan, jij kiest zelf jouw kandidaat.

Meld je leerwerkplek bij ons aan!

Heb jij vanaf augustus 2020 één of meerdere leerwerkplekken beschikbaar voor een onderwijsassistent in opleiding? Meld de leerwerkplek dan nu bij ons aan.

De opleiding: Onderwijsassistent niveau 4 BBL

In onze BBL-opleiding worden studenten binnen 24 maanden opgeleid tot Onderwijsassistent. Ze komen als zij-instromer binnen en hebben dus al de nodige werkervaring. Deze brengen ze mee naar jouw school.

De opleiding bestaat uit een aantal thema’s en is opgedeeld in zelfstudie, klassikale lessen en praktijkleren. De deelnemer volgt lessen, werkt aan een portfolio in de vorm van praktijkopdrachten welke worden uitgevoerd op de werkvloer. Lees meer over deze opleiding op onze website.

Welke kosten zijn en er welke subsidie is beschikbaar?

We werken met deze constructie al langere tijd in de kinderopvang en daar is het gebruikelijk dat de studenten ook een minimaal salaris krijgen voor de werkzaamheden op de leerwerkplek (16 uur per week). De hoogte van deze vergoeding is afhankelijk van de CAO. In de CAO voor primair onderwijs is voor een onderwijsassistent in opleiding het volgende opgenomen: een Onderwijsassistent in opleiding (OIO), 50% van het startsalaris van een Onderwijsassistent (schaal 4, trede 1) ontvangt. Voor een stageplek van 20 uur betekent dit €405,00 bruto per maand.

Een stagebiedende organisatie heeft bovendien recht op SPL subsidie voor de duur van de opleiding. Deze bedraagt maximaal €2.700,00 per studiejaar per persoon. Aangezien de school deze subsidie ontvangt vragen wij de school ook (een deel van) de opleidingskosten voor de student te betalen. De overige kosten, zoals bovengenoemde salaris, kunnen in overleg door de organisatie betaald worden. De hoogte van de vergoeding stem je zelf met de kandidaat af. Deze afspraken worden met elkaar vastgelegd in een studieovereenkomst/ leerwerkovereenkomst.

Wat houdt een BBL-opleiding voor zij-instromers concreet in?

In een BBL-opleiding is het gebruikelijk dat de student gemiddeld 1 dag per week naar school gaat en daarnaast minimaal 16 tot 20 uur leert in de praktijk op een leerwerkplek. Wij hebben kandidaten geselecteerd met een vooropleiding en werkervaring in een andere richting, die heel graag in het onderwijs aan de slag willen. Een leerwerkbaan is voor hen een mooie oplossing. Aangezien zij ervaring mee brengen verwachten wij meer van ze dan iemand die een BOL opleiding volgt en voor een kortere periode stage loopt op een school.

Het is binnen de BBL constructie gebruikelijk dat de student voor de volledige duur van de opleiding (18-22 maanden) op dezelfde leerwerkplek blijft. Je krijgt er zo een onderwijsassistent (in opleiding) in de formatie bij voor deze periode. Zo kan de onderwijsassistent jouw leerkrachten ontlasten en de werkdruk mogelijk verlagen. Vanwege de subsidie die beschikbaar is voor leerwerkplekken én de relatief lage kosten die je betaalt, kan dit een mooi alternatief zijn om uw formatie aan te vullen.

Meld je leerwerkplek bij ons aan!

De studenten staan te popelen en hebben jouw school écht iets te bieden vanaf de start van hun opleiding. We stellen ze graag aan je voor. Een sollicitatie vooraf is uiteraard onderdeel van dit traject. Jij kiest zelf de geschikte kandidaat voor je school.

Heb jij vanaf augustus 2020 één of meerdere leerwerkplekken beschikbaar voor een onderwijsassistent in opleiding? Meld de leerwerkplek dan nu bij ons aan. Mail je gegevens naar: klantenservice@werkendleren.nl of bel 088-28 27 000

Uiteraard zijn wij ook bereid om een en ander persoonlijk aan je toe te lichten. Bel ons en we maken meteen een afspraak.

  Voorbeeld berekening kosten

  We hebben een berekening gemaakt van de kosten voor werkgevers. Het rekenvoorbeeld gaat uit van een Onderwijsassistent in opleiding (BBL-er) welke voor de duur van 24 maanden, 20 uur per week, in jouw organisatie aan de slag gaat. In het rekenvoorbeeld is de subsidie praktijkleren (SPL) meegenomen.

   Omschrijving Kosten voor 24 maand  (20 uur p/w)  Kosten per maand
   1. Opleidingskosten  €   5.950,00  € 247,92
   2. Salaris (OIO)  € 14.490,00 (incl. WGL, factor 1,5)  € 603,75
  Totale kosten  € 20.440,00  € 851,67
  Subsidie praktijkleren – € 5.400,00*
  Netto kosten € 15.040,00 € 626,67

  * De subsidie wordt na afloop van ieder schooljaar aangevraagd en uitgekeerd over de afgelopen periode.

  Je kunt met andere woorden een onderwijsassistent inzetten voor 20 uur per week, gedurende 24 maanden, voor € 626,67 per maand