SLIM Subsidie

Een leven lang ontwikkelen is van steeds groter belang. Mensen moeten langer doorwerken en banen (en eisen) veranderen. Het is zowel voor organisaties als werkenden belangrijk om hierop te anticiperen. Voor organisaties is het van belang te weten welke kennis en vaardigheden nodig zijn voor de continuïteit en groei van het bedrijf, en wat dat nu en in de toekomst vraagt van de medewerkers. De SLIM-subsidie wordt uitgegeven door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en biedt voor het mkb mogelijkheden om subsidie aan te vragen voor het leren en ontwikkelen binnen de organisatie. Het doel van deze subsidieregeling is om organisaties te stimuleren om meer in te zetten op leren en ontwikkelen in de organisatie en op het stimuleren van werkenden om kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen.

Mogelijkheden

Wat zijn de benodigde competenties voor de toekomst. Welke kennis en expertise wordt verwacht van de organisatie en haar medewerkers? Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

 • het opstellen van een nieuw (meerjaren) opleidingsplan
 • het voeren van ontwikkelingsgesprekken
 • het optimaliseren van een gesprekscyclus
 • het versterken van de rol als coach.

Erkende mbo opleidingen (3e leerweg) of keuzedelen:

 • Gespecialiseerd Pedagogisch medewerker, niveau 4
 • Onderwijsassistent, niveau 4

 

 • Werken met baby’s (keuzedeel)
 • Combinatiefunctionaris IKC / Bredeschool (keuzedeel)
 • BSO 4 tot 8 (keuzedeel)
 • BSO 8 tot 12 (keuzedeel)
 • Specialist leesbevordering 0-12 jaar (keuzedeel)
 • Ontwikkelingsgericht werken in de VVE (keuzedeel)

 

Klik hier voor een volledig overzicht van opleidingen en keuzedelen die onder de regeling vallen.

Let op!

Het vierde aanvraagtijdvak voor deze subsidie loopt van 1 september t/m 30 september 2021. Om de aanvraag zorgvuldig te kunnen indienen, is het verstandig om tijdig contact op te nemen.

Meer weten?

Wij adviseren graag over de mogelijkheden, maak vrijblijvend een telefonisch afspraak met ons. Vul onderstaande gegevens in en wij nemen contact met je op.

SLIM subsidie

 

Verificatie

Het creëren van een leercultuur ‘een lerende organisatie’ zorgt ervoor dat de organisatie toekomstbestendig, aantrekkelijk voor nieuw personeel is en dat medewerkers inzetbaar en productief blijven.