SLIM (Subsidieregeling Leren en ontwikkelen in het Mkb)

De SLIM-subsidie is gericht op het leren en ontwikkelen binnen organisaties en leent zich goed voor het mkb! Het doel van deze subsidieregeling is om organisaties te stimuleren in te zetten op verdieping van kennis, vaardigheden en beroepshouding van medewerkers. Deze subsidie is gericht op het ontwikkelen van maatwerk methodes en producten.

Welke kennis en vaardigheden zijn nodig voor de groei en continuïteit van jouw organisatie? En wat vraagt dit in de toekomst van jouw medewerkers? Een leven lang ontwikkelen is van steeds groter belang. We moeten langer doorwerken en banen (en eisen) veranderen snel. Het is dan ook belangrijk om hier tijdig op te anticiperen. 

Tijdig anticiperen vergt soms een flinke investering en dat is niet voor iedere ondernemer zo vanzelfsprekend. Vooral als kleinere onderneming heb je soms niet het geld, de tijd of de capaciteit om personeel te blijven ontwikkelen. Om die reden heeft het kabinet besloten ondernemingen een handje te helpen met financiële steun, onder de naam SLIM-regeling.

Wat houdt SLIM-regeling in?

De SLIM-regeling geeft subsidie vrij voor bedrijven die inzetten op het blijven van een aantrekkelijke werkgever en verdere professionalisering. Het is mogelijk de subsidie aan te vragen voor projecten rondom leren en ontwikkelen binnen jouw organisatie. En voor het stimuleren van werkenden om kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen.

Wat wordt er gesubsidieerd?

Voor deze subsidie hoef je geen kant-en-klaar plan te hebben. Je kan het juist gebruiken om de behoeften van je organisatie en medewerkers in kaart te brengen. Zet het bijvoorbeeld in voor het:

  • opstellen van een nieuw (meerjaren) opleidingsplan,
  • voeren van ontwikkelingsgesprekken,
  • optimaliseren van de gesprekscyclus,
  • versterken van de rol als coach,
  • ontwikkelen van maatwerk methodes en producten,
  • praktijkplaatsen binnen de 3e leerweg.

Zo kun je deze subsidie SLIM inzetten om een duurzaam plan te ontwikkelen, gericht op jouw organisatie.

Praktijkvoorbeeld SLIM-subsidie

De meeste organisaties die wij helpen, kiezen voor het actualiseren van hun bestaande opleidingsplan in combinatie met het invoeren van een methode. Het bestaande plan wordt zo een strategisch meerjarenplan. De methode stimuleert de ondernemer en werknemers hun kennis, vaardigheden en beroepshouding te ontwikkelen. Het opleidingsplan is de start van het traject en vormt de basis voor de te ontwikkelen methode(s). Hierdoor wordt draagvlak gecreëerd en sluit het aan bij de wensen en behoeften van zowel de organisatie als de medewerkers. Alle producten die ontwikkeld worden binnen de SLIM betreffen maatwerk trainingen specifiek gericht op jouw organisatie.

De trajecten lopen uiteen van het oprichten van een bedrijfsschool tot het ontwikkelen van e-learnings voor medewerkers. Ook wordt de subsidie ingezet voor het implementeren van periodieke ontwikkelgesprekken met de coach.

Hoe vraag ik SLIM-subsidie aan?

Bij WerkendLeren weten we als geen ander hoe de SLIM-subsidie in elkaar steekt. Daarom helpen we je graag met het indienen van jouw subsidieaanvraag. Wij voeren samen met jou gesprekken over opleidingsplannen en ontwikkelstrategie. We kijken naar jouw wensen en beoordelen of subsidie jou kan ondersteunen. Vervolgens dienen wij de aanvraag voor jou in.

Let op!

Het aanvraagtijdvak voor deze subsidie loopt van 1 t/m 30 september 2022. Om de aanvraag zorgvuldig te kunnen indienen, is het verstandig om tijdig contact op te nemen.

Meer weten?

Wij adviseren graag vrijblijvend over de mogelijkheden. Klik hier om een telefonische afspraak in te plannen

Het creëren van een leercultuur ‘een lerende organisatie’ zorgt ervoor dat de organisatie toekomstbestendig, aantrekkelijk voor nieuw personeel is en dat medewerkers inzetbaar en productief blijven.