Gratis niveaubepaling Nederlands 3F

Subsidie Tel mee met taal

In 2022 opent de overheid een nieuwe ronde voor de subsidie Tel mee met taal (TMMT). Deze subsidie is speciaal voor werkgevers om te investeren in de taalvaardigheden van pedagogisch medewerkers, die vanaf 2025 moeten voldoen aan taalniveau 3F.

Wij denken graag met je mee over het behalen van taalniveau 3F en hebben op deze pagina alle benodigde informatie voor jou op een rij gezet.

Subsidieaanvraag indienen

Van 1 januari tot en met 28 februari 2022 kun je een aanvraag indienen voor de subsidie Tel mee met taal, voor een Nederlands 3F scholingstraject voor al jouw medewerkers.

Als het aanvraagtermijn voor de subsidie is gesloten, dan vindt er een loting plaats onder alle aanvragers. Ben jij uitgeloot voor subsidie? Dan krijg je bij de toekenning een subsidiebedrag van maximaal 66% uitgekeerd. Je hoeft zelf dus geen kosten voor te schieten.

Gratis niveaubepaling voor jouw kinderopvang

Bij WerkendLeren vinden we het belangrijk om scholingstrajecten aan te bieden die passen bij de vraag van onze deelnemers. Daarom bieden we een gratis niveaubepaling aan alle medewerkers van jouw kinderopvang. Zodat jij inzicht krijgt in de opleidingsbehoefte van jouw medewerkers voor taalniveau 3F.

Aanvraag gratis niveaubepaling

Om de opleidingsbehoefte van jouw medewerkers in kaart te brengen, nodigen we hen uit voor een online test. Op basis van de testuitslag leggen we per deelnemer het taalniveau vast en onderzoeken we wat deze nodig heeft om te voldoen aan taalniveau 3F. Vervolgens verwerken we de bevindingen in een rapportage en geven we jou een vrijblijvend opleidingsvoorstel.

Planning gratis niveaubepaling
De planning voor het aanvragen en afnemen van de niveaubepaling ziet er als volgt uit:

 • Aanvraagperiode gratis niveaubepaling.
 • Invullen van de online test.
 • Oplevering rapportage en vrijblijvend opleidingsvoorstel.
 • Vanaf 1 januari 2022: subsidie aanvragen.

Speciale actie: gratis niveaubepaling

Wil je zeker zijn van een tijdige aanvraag? Meld je dan nu alvast aan voor de gratis niveaubepaling van WerkendLeren, via het invulformulier op deze pagina.

Trajecten voor taalniveau 3F

Het opleidingstraject Nederlands 3F gaat altijd van start met een algemene niveaubepaling van de deelnemers. Op basis van de resultaten, wensen en behoeften, onderzoeken we welk leertraject het beste past. Wij zullen per deelnemer een advies uitbrengen. Daarnaast dragen wij zorg voor de subsidieaanvraag (indien van toepassing).

WerkendLeren biedt Taalniveau 3F via vier verschillende trajecten aan:

 1. Opleidingsroute (inclusief subsidie)
 2. Opleidingsroute voor anderstaligen (inclusief subsidie)
 3. Examenroute
 4. Zelfstudieroute

De opleidingsroute
De snelste weg naar Taalniveau 3F is de training van WerkendLeren. In kleine groepen van maximaal 6 pedagogisch medewerkers ga je aan de slag met taaloefeningen die je direct kunt gebruiken op de werkvloer. Je verbetert je mondelinge vaardigheden door gesprekken te voeren, te luisteren en te spreken. De oefeningen voor leesvaardigheid gaan over het verbeteren van je interpretatievermogen van een tekst. Uiteindelijk kun je door jouw taalniveau een taalachterstand bij kinderen helpen te voorkomen. De training bestaat uit 8 bijeenkomsten aangevuld met e-learning en een werkboek met opdrachten.

gespreksvaardigheden 3F

De examenroute
De examenroute bestaat uit een examentraining van 2,5 uur, met aansluitend het examen voor spreekvaardigheid. Dit traject richt zich enkel op het domein mondelinge vaardigheden (gesprekken voeren, luisteren en spreken). De training voorafgaand verhoogt het resultaat en draagt bij aan de faalangstreductie. Het is ook mogelijk om de examenroute uit te breiden met het examen lezen of de examens lezen en schrijven.

zelfstudieroute 3F
Opleidingsroute 3F

3F voor anderstaligen
De taaltraining 3F voor anderstaligen richt zich specifiek op het domein mondelinge vaardigheden (gesprekken voeren, luisteren en spreken) voor anderstaligen die werkzaam zijn in de kinderopvang. Deelnemers worden meegenomen in de basis van de Nederlandse taal, waarbij we zoveel mogelijk aansluiten bij de dagelijkse praktijk in de kinderopvang. De oefeningen zijn speciaal ontwikkeld voor de kinderopvang en daarmee direct toepasbaar op de werkvloer.

examenroute

De zelfstudieroute
Deelnemers aan de zelfstudieroute kunnen zichzelf voorbereiden op het examen spreekvaardigheid door middel van zelfstudie en het maken van een oefenexamen. Hiervoor ontvangen ze een zelfstudie-pakket (oefenmateriaal, oefenexamens), gebaseerd op de methode Nederlands 3F in de beroepscontext. Het examen spreekvaardigheid zal in overleg gepland worden, waarbij er rekening wordt gehouden met de behoeftes van de deelnemende partijen.

Wat levert het opleidingstraject jou op?

 • Bij het positief afronden van het examen krijg je een certificaat.
 • Je bent je ervan bewust dat je eigen taalvaardigheden van invloed zijn op de taalontwikkeling van kinderen.
 • Je kunt de taaloefeningen direct inzetten binnen jouw kinderopvang.