Ga naar de inhoud

Subsidie voor taalvaardig maken van ouders!

Investeren in de (taal)vaardigheden van ouders heeft niet alleen voordelen voor de ouders zelf, maar ook voor de school of instelling. Want een taalrijke omgeving thuis biedt kinderen meer kansen waardoor de kinderen zelf ook taalvaardiger worden. Ook leidt het vaak tot betere communicatie tussen de ouders en de school/ instelling en een hogere betrokkenheid van ouders.

Organisaties kunnen samen met ten minste twee andere partijen, waaronder in ieder geval een lokale bibliotheek, een instelling die de jeugdgezondheidszorg uitvoert, een onderwijsinstelling of een voorschoolse voorziening, een aanvraag indienen. Die moet dus gericht zijn op laaggeletterde ouders. Een gemeente moet de aanvraag ondersteunen.

Heb jij een initiatief of wil je participeren? Laat het ons weten!