Subsidie

Subsidies voor opleiden en ontwikkelen

Laat geen geld liggen!

Wil jij of je medewerker(s) graag starten met een opleiding of training? Dat betekent niet alleen een grote investering in tijd, maar ook financiële investering. Vanuit de overheid zijn er verschillende stimuleringsmaatregelen voor organisaties en individuen waar je gebruik van kunt maken.

Subsidie voor werkgevers

SPL (Subsidieregeling Praktijkleren)

De SPL is een tegemoetko­ming in de begeleidingskosten die de werkgever maakt. Het subsidiebedrag is verbonden aan de duur van de scholing en bedraagt maximaal € 2.700,- per student per studiejaar. De maximale bijdrage wordt uitgekeerd bij 40 weken begeleiding. De aanvraag wordt achteraf en per studiejaar ingediend en de subsidie wordt aan uitgekeerd aan het bedrijf dat de begeleiding verzorgt.

Aanvragen kan tot 15 september 2021.

SLIM (Subsidieregeling Leren en ontwikkelen in het Mkb)

De SLIM-subsidie wordt uitgegeven door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en biedt voor het mkb mogelijkheden om subsidie aan te vragen voor het leren en ontwikkelen binnen de organisatie. Het doel van deze subsidieregeling is om organisaties te stimuleren om meer in te zetten op leren en ontwikkelen in de organisatie en op het stimuleren van werkenden om kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen.

Het nieuwe tijdvak is van 1 september 2021 tot 30 september 2021.

Nederlands 3F

De taalvaardigheden van de pedagogisch medewerkers zijn bepalend voor de taalontwikkeling van kinderen. Taalniveau 3F richt zich op de mondelinge- en leesvaardigheden. WerkendLeren biedt voor organisaties gratis een niveaubepaling aan, waarmee op individueel niveau gekeken wordt naar de best en meest voordelige variant.

Aanvragen van de subsidie kan vanaf 1 juni 2021.

Heb jij interesse in een van deze subsidies? Laat dan hiernaast je gegevens achter en wij nemen zo snel mogelijk contact met jou op.

Subsidie werkgevers

Subsidie voor werknemers

NLLD (Nederland leert door)

De overheid stimuleert een leven lang leren. Wil jij aantrekkelijk blijven voor je werkgever, je kwaliteiten vergroten en meer specialistische kennis opdoen van de kinderopvang, dan is er dit jaar voor alle Nederlanders vanaf 18 jaar de mogelijkheid om kosteloos om- en bij te scholen.

Deze subsidieregeling loopt tot en met juli 2021.

Twents Fonds voor Vakmanschap

Naast landelijke regelingen zijn er regionale en gemeentelijke stimuleringsfondsen. In Twente stelt het Twents Fonds voor Vakmanschap een persoonlijke cheque van maximaal 5000 euro beschikbaar voor medewerkers zich laten bijscholen.

STAP-budget (Stimulans Arbeidsmarktpositie)

Om goed inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt, is het belangrijk dat mensen zich blijven ontwikkelen. Met het STAP-budget, te verkrijgen in 2022, kunnen werkenden en niet-werkenden maximaal € 1.000 euro budget aanvragen voor een scholingsactiviteit. Voor de regeling is een jaarlijks totaalbudget beschikbaar van 218 miljoen euro waarmee er jaarlijks ruimte zal zijn voor 200.000 tot 300.000 toekenningen verdeeld over 6 aanvraagtermijnen. Wees er snel bij want op=op

Het STAP budget kan worden ingezet van 1 januari 2022.

Belastingteruggave

Iedereen heeft recht op betaalbaar en gedegen beroepsonderwijs. Als je een opleiding voor jouw (toekomstige) beroep volgt, dan mag je alle studiekosten hiervoor fiscaal in aftrek brengen als persoonsgebonden aftrek. Er geldt een drempel van € 250 en je mag maximaal € 15.000 per jaar aftrekken. Tot de studiekosten behoren alle kosten die betrekking hebben op de opleiding zoals lesgeld, examengeld, studieboeken, naslagwerken en overig studiemateriaal.

De belastingteruggave kan nog worden ingezet tot 31 december 2021.

Heb jij interesse in een van deze subsidies? Laat dan hiernaast je gegevens achter en wij nemen zo snel mogelijk contact met jou op.

Subsidie werknemers