Subsidieregeling Praktijkleren

Subsidie ontvangen voor het (laten) opleiden van BBL-studenten?

 • Toetsen of je voldoet aan alle voorwaardelijkheden.
 • Inrichten en uitvoeren van de administratie, zodat je zeker weet dat je aan alle administratieve eisen voldoet
 • Verzorgen van de aanvraag bij het ministerie van OC&W

Advies en administratie

 • Je hoeft alleen de documenten aan te leveren, wij voeren de administratie;
 • Je weet zeker dat uw administratie voldoet aan de strenge regels van de overheid.

Administratiesysteem

 • Monitoring voortgang administratie;;
 • Subsidie indicatie;
 • Borging gedurende de gehele subsidietermijn, inclusief 5 jaar bewaarplicht.

Subsidieaanvraag

 • Je hoeft zelf niet te zorgen voor het aanvragen van een e-herkenning;;
 • Je hoeft zich geen complexe wet- en regelgeving eigen te maken;
 • Je weet zeker dat de aanvraag correct verloopt.

Vrijblijvende controle

 • Om te kijken of jij hiervoor in aanmerking komt, kun je een scan of foto van de Beroepspraktijkvormingsovereenkomst (BPVO) of praktijkovereenkomst (POK) hier uploaden. Wij kunnen dan vrijblijvend een controle uitvoeren!
 • Sleep bestanden hierheen of
  Max. bestandsgrootte: 128 MB.

  Sluiting door corona geen effect op de subsidie

  De hoogte van de subsidie praktijkleren is afhankelijk van het aantal weken dat een leerbedrijf een BBL-student begeleidt. Voor werkgevers die te maken hebben gehad met gedwongen sluiting sinds 16 december 2020 als gevolg van de corona-maatregelen, worden de weken die de BBL-studenten niet begeleidt konden worden, niet in mindering gebracht op de subsidie.

  Ditzelfde geldt voor bedrijven die niet gedwongen gesloten waren, maar toch moesten sluiten, omdat voortzetting van het bedrijf, met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM, niet verantwoord was.

  Extra subsidie landbouw, horeca en recreatie

  Erkende leerbedrijven in de sector landbouw, horeca en recreatie kunnen bovenop de gebruikelijke subsidie praktijkleren een extra subsidiebedrag aanvragen als zij een BBL leerplek aanbieden. De hoogte van de toeslag is afhankelijk van het aantal weken begeleiding bij de beroepspraktijkvorming in het betreffende studiejaar. Het beschikbare budget wordt per gerealiseerde begeleidingsweek verdeeld over alle leerplaatsen die in aanmerking komen voor de subsidie.

  Onze dienstverlening

  WerkendLeren kan jou ontzorgen in het voeren van de administratie benodigd voor de aanvraag van de Subsidieregeling Praktijkleren. Onze dienstverlening bestaat daarbij uit:

  • Het toetsen of je voldoet aan alle voorwaardelijkheden. Indien noodzakelijk helpen wij je aan alle voorwaarden te voldoen;
  • Het inrichten en uitvoeren van de administratie, zodat je zeker weet dat je aan alle administratieve eisen voldoet;
  • Het verzorgen van de aanvraag bij het ministerie van OC&W

   

  WerkendLeren levert voor de Subsidieregeling Praktijkleren één totaalpakket bestaande uit:

  • Advies en administratie
  • Administartiesysteem
  • Subsidieaanvraag

   

  Bespaar tijd en verzeker je van een correcte en tijdige subsidieaanvraag.

  Advies en administraie

  Om in aanmerking te komen voor subsidie moet je als werkgever aan een aantal voorwaarden voldoen. Je dient o.a. een administratie bij te houden ter onderbouwing van de praktijkbegeleiding voor elke deelnemer waarvoor je subsidie wilt aanvragen.

  Wij adviseren jou over welke documenten u dient te verzamelen om aanspraak te maken op de subsidie en aan welke voorwaarden de verschillende documenten en het opleidingstraject van de deelnemer dienen te voldoen. Daarnaast voeren wij de administratie voor jou.

  Voordelen voor jou:

  • Je hoeft alleen de documenten aan te leveren, wij voeren de administratie;
  • Je weet zeker dat uw administratie voldoet aan de strenge regels van de overheid.

  Administratiesysteem

  WerkendLeren maakt gebruik van haar eigen administratiesysteem hierdoor hebben wij voor iedere organisatie inzicht in de voortgang. Tevens maken wij rapportages waarmee je in één oogopslag inzicht heeft in de voortgang en eventuele risico’s. Op verzoek verstrekken wij per kwartaal een persoonlijke rapportage.

  Voordelen voor jou:

  • Monitoring voortgang administratie;
  • Subsidie indicatie;
  • Borging gedurende de gehele subsidietermijn, inclusief 5 jaar bewaarplicht.

  Subsidieaanvraag

  De subsidie wordt door het Ministerie van Onderwijs ter beschikking gesteld aan leerbedrijven, om tegemoet te komen in de kosten van het begeleiden van de leerling. De aanvraag voor subsidie gaat per studiejaar en wordt achteraf (na afloop van het schooljaar) ingediend. Als de begeleiding eerder stopt dan in de overeenkomst is aangegeven, dan moet dit blijken uit het aanvraagformulier.

  Alleen de weken waarin tijdens de praktijkleerplaats daadwerkelijk onderricht in de praktijk van het beroep heeft plaatsgevonden tellen mee, ongeacht het aantal dagen. De weken waarin geen begeleiding heeft plaatsgevonden (bijvoorbeeld door ziekte) tellen niet mee.

  Na afloop van het studiejaar dient per afzonderlijke werknemer de aanvraag digitaal ingediend te worden via een webportal van RVO, het agentschap van het Ministerie van Onderwijs. WerkendLeren verzorgt voor u het indienen van de subsidieaanvraag volledig. Hierdoor hoeft u zich geen complexe wet- en regelgeving eigen te maken en weet je zeker dat de aanvraag correct verloopt.

  Voordelen voor jou:

  • Je hoeft zelf niet te zorgen voor het aanvragen van een e-herkenning;
  • Je hoeft zich geen complexe wet- en regelgeving eigen te maken;
  • Je weet zeker dat de aanvraag correct verloopt.

  Sluiting door corona geen effect op de subsidie

  De hoogte van de subsidie praktijkleren is afhankelijk van het aantal weken dat een leerbedrijf een BBL-student begeleidt. Voor werkgevers die te maken hebben gehad met gedwongen sluiting sinds 16 december 2020 als gevolg van de corona-maatregelen, worden de weken die de BBL-studenten niet begeleidt konden worden, niet in mindering gebracht op de subsidie.

  Ditzelfde geldt voor bedrijven die niet gedwongen gesloten waren, maar toch moesten sluiten, omdat voortzetting van het bedrijf, met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM, niet verantwoord was.

  Extra subsidie landbouw, horeca en recreatie

  Erkende leerbedrijven in de sector landbouw, horeca en recreatie kunnen bovenop de gebruikelijke subsidie praktijkleren een extra subsidiebedrag aanvragen als zij een BBL leerplek aanbieden. De hoogte van de toeslag is afhankelijk van het aantal weken begeleiding bij de beroepspraktijkvorming in het betreffende studiejaar. Het beschikbare budget wordt per gerealiseerde begeleidingsweek verdeeld over alle leerplaatsen die in aanmerking komen voor de subsidie.