Ga naar de inhoud

Subsidieregeling Praktijkleren

Heb je leerlingen in dienst of medewerkers die in een leer- of werktraject zitten? Voor het studiejaar 2023-2024 is het weer mogelijk om voor mbo BBL-studenten de subsidie Praktijkleren aan te vragen. De subsidie biedt een tegemoetkoming in de kosten voor praktijkbegeleiding en is maximaal € 2.700,- per student per studiejaar. Een mooi financieel voordeel waarover wij jou graag adviseren.

De subsidie wordt door het Ministerie van Onderwijs ter beschikking gesteld aan leerbedrijven, om tegemoet te komen in de kosten van het begeleiden van leerlingen. De aanvraag voor subsidie gaat per studiejaar en wordt achteraf (na afloop van het schooljaar) ingediend. Vanaf 3 juni 2024 is het mogelijk om een aanvraag in te dienen, uiterlijk 17 september 2024 dient de aanvraag ingediend te zijn.

Hoe ziet onze dienstverlening eruit?

Om in aanmerking te komen voor subsidie moet je als werkgever aan een aantal strenge voorwaarden voldoen. Wij adviseren jou over de documenten die je dient te verzamelen om aanspraak te maken op de subsidie en over de voorwaarden waaraan de verschillende documenten en het opleidingstraject van de deelnemer dienen te voldoen. Ook houden wij de benodigde administratie voor jou bij. Wat we concreet doen:

Vrijblijvende check

We checken vrijblijvend of jouw organisatie in aanmerking komt voor subsidie.

Vul het contactformulier op deze pagina in om in aanmerking te komen voor de check.

Advies en administratie

We adviseren jou over de benodigde documenten voor deze subsidieaanvraag.

Jij levert de documenten bij ons aan en wij verwerken en bewaren deze volgens de geldende eisen in ons administratiesysteem. 

Gedurende het aanvraagproces houden we bij welke documenten nog nodig zijn om de subsidie aan te vragen en benaderen we jou hier actief over.

Subsidie indicatie

Aan de hand van jouw gegevens geven we een indicatie van de subsidie en stellen we een aanvraag op volgens de strenge richtlijnen van het ministerie van OC&W.

Zo weet je zeker dat jouw aanvraag voldoet aan de strenge beoordeling van de overheid.

Indienen aanvraag

Zodra het aanvraagtijdvak voor de SPL-subsidie opent, dienen we jouw aanvraag direct in.

Jouw voordeel

Je hoeft zelf niet te zorgen voor het aanvragen van een e-herkenning.

Je hoeft je geen complexe wet- en regelgeving eigen te maken.

Je weet zeker dat de aanvraag correct verloopt.

Onze klanten

Extra subsidie landbouw, horeca en recreatie

Erkende leerbedrijven in de sector landbouw, horeca en recreatie kunnen bovenop de gebruikelijke subsidie praktijkleren een extra subsidiebedrag aanvragen als zij een BBL leerplek aanbieden. De hoogte van de toeslag is afhankelijk van het aantal weken begeleiding bij de beroepspraktijkvorming in het betreffende studiejaar. Het beschikbare budget wordt per gerealiseerde begeleidingsweek verdeeld over alle leerplaatsen die in aanmerking komen voor de subsidie.

Doe de subsidiecheck!

 • Upload een scan of foto van de Beroepspraktijkvormingsovereenkomst (BPVO) of praktijkovereenkomst (POK) en wij voeren vrijblijvend een subsidiecheck voor je uit. Je gegevens zijn veilig bij ons.
 • Sleep bestanden hierheen of
  Max. bestandsgrootte: 256 MB.

  Subsidiebedrag: € 2.700,-

  Loop jij subsidiegelden mis?

  • Stuur een afbeelding van je Beroepspraktijkvormingsovereenkomst (BPVO) of praktijkovereenkomst (POK)
  • Hoor van onze subsidiespecialist of je voldoet aan de eisen
  • Profiteer van assistentie bij de subsidieaanvraag (optioneel)

  Onze dienstverlening

  WerkendLeren kan jou ontzorgen in het voeren van de administratie benodigd voor de aanvraag van de Subsidieregeling Praktijkleren. Onze dienstverlening bestaat daarbij uit:

   

  • Het toetsen of je voldoet aan alle voorwaardelijkheden. Indien noodzakelijk helpen wij je aan alle voorwaarden te voldoen;
  • Het inrichten en uitvoeren van de administratie, zodat je zeker weet dat je aan alle administratieve eisen voldoet;
  • Het verzorgen van de aanvraag bij het ministerie van OC&W

  WerkendLeren levert voor de Subsidieregeling Praktijkleren één totaalpakket bestaande uit:

   

  • Advies en administratie
  • Administartiesysteem
  • Subsidieaanvraag

  Bespaar tijd en verzeker je van een correcte en tijdige subsidieaanvraag.

   

  • Toetsen of je voldoet aan alle voorwaarden.
  • Verzamelen van benodigde gegevens voor het indienen van jouw aanvraag.
  • Aanvraag opstellen conform de richtlijnen.
  • Aanvraag tijdens de aanvraagperiode indienen bij het ministerie van OC&W.

  Advies en administraie

  Om in aanmerking te komen voor subsidie moet je als werkgever aan een aantal voorwaarden voldoen. Je dient o.a. een administratie bij te houden ter onderbouwing van de praktijkbegeleiding voor elke deelnemer waarvoor je subsidie wilt aanvragen.

  Wij adviseren jou over welke documenten u dient te verzamelen om aanspraak te maken op de subsidie en aan welke voorwaarden de verschillende documenten en het opleidingstraject van de deelnemer dienen te voldoen. Daarnaast voeren wij de administratie voor jou.

  Voordelen voor jou:

   

  • Je hoeft alleen de documenten aan te leveren, wij voeren de administratie;
  • Je weet zeker dat uw administratie voldoet aan de strenge regels van de overheid.

  Administratiesysteem

  WerkendLeren maakt gebruik van haar eigen administratiesysteem hierdoor hebben wij voor iedere organisatie inzicht in de voortgang. Tevens maken wij rapportages waarmee je in één oogopslag inzicht heeft in de voortgang en eventuele risico’s. Op verzoek verstrekken wij per kwartaal een persoonlijke rapportage.

  Voordelen voor jou:

   

  • Monitoring voortgang administratie;
  • Subsidie indicatie;
  • Borging gedurende de gehele subsidietermijn, inclusief 5 jaar bewaarplicht.

  Subsidieaanvraag

  De subsidie wordt door het Ministerie van Onderwijs ter beschikking gesteld aan leerbedrijven, om tegemoet te komen in de kosten van het begeleiden van de leerling. De aanvraag voor subsidie gaat per studiejaar en wordt achteraf (na afloop van het schooljaar) ingediend. Als de begeleiding eerder stopt dan in de overeenkomst is aangegeven, dan moet dit blijken uit het aanvraagformulier.

  Alleen de weken waarin tijdens de praktijkleerplaats daadwerkelijk onderricht in de praktijk van het beroep heeft plaatsgevonden tellen mee, ongeacht het aantal dagen. De weken waarin geen begeleiding heeft plaatsgevonden (bijvoorbeeld door ziekte) tellen niet mee.

  Na afloop van het studiejaar dient per afzonderlijke werknemer de aanvraag digitaal ingediend te worden via een webportal van RVO, het agentschap van het Ministerie van Onderwijs. WerkendLeren verzorgt voor u het indienen van de subsidieaanvraag volledig. Hierdoor hoeft u zich geen complexe wet- en regelgeving eigen te maken en weet je zeker dat de aanvraag correct verloopt.

  Voordelen voor jou:

   

  • Je hoeft zelf niet te zorgen voor het aanvragen van een e-herkenning;
  • Je hoeft zich geen complexe wet- en regelgeving eigen te maken;
  • Je weet zeker dat de aanvraag correct verloopt.

  Extra subsidie landbouw, horeca en recreatie

  Erkende leerbedrijven in de sector landbouw, horeca en recreatie kunnen bovenop de gebruikelijke subsidie praktijkleren een extra subsidiebedrag aanvragen als zij een BBL leerplek aanbieden. De hoogte van de toeslag is afhankelijk van het aantal weken begeleiding bij de beroepspraktijkvorming in het betreffende studiejaar. Het beschikbare budget wordt per gerealiseerde begeleidingsweek verdeeld over alle leerplaatsen die in aanmerking komen voor de subsidie.