1.2 Wat is nou eigenlijk Creativiteit

Wat is nou eigenlijk creativiteit?

Creativiteit is een breed begrip dat niet noodzakelijkerwijs direct gekoppeld hoeft te zijn aan kunst en cultuur. 

Je kunt denken aan creativiteit in de ruime zin; creatief denken en handelen, buiten gebaande paden gaan, flexibel zijn, problemen oplossen, en in specifieke zin (beeldende, muzikale en dansante ontwikkeling)

Het is meestal geen individueel proces en in elk geval bouwt het voort op wat anderen eerder hebben bedacht of gemaakt. Daarom zijn ook kritisch reflecteren, samenwerken, feedback geven en ontvangen en het ‘product’ delen elementen van creativiteit.

1.2 Wat is nou eigenlijk Creativiteit